Witamy

Państwa na stronie poświęconej zdigitalizowanym zasobom Centralnej Biblioteki PTTK.
Digitalizacji zostały poddane m.in.:

  • Protokoły z posiedzeń ZG PTK
  • Roczniki PTK
  • Sprawozdania z działalności PTK
  • Statuty PTK
  • Uchwały PTK
  • Ustawy PTK

“Projekt digitalizacji Ziemi był współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
a został zrealizowany przez Centralną Bibliotekę PTTK im. K. Kulwiecia w Warszawie. .”